متن و ترجمه اختصاصی آهنگ hate you از JK

 

ترجمه : Mahdieh

I wish you went behind my back
ای کاش تو منو از پشت سرم رها می‌کردی
And told me lies and stuff like that
و بهم دروغ و چیزای بد اینجوری می‌گفتی
I wish you kissed someone I know
کاش تو کسی رو می‌بوسیدی که من می‌شناختم
And did the unforgivable
و یه کار نابخشودنی انجام می‌دادی
Maybe hating you's the only way it doesn't hurt
شاید از تو متنفر بودن تنها راهی‌ـه که دردش کمتره
So I'm gonna hate you
پس ازت متنفر می‌شم 
I'm gonna hate you
من ازت متنفرم
Paint you like the villain that you never were
تو رو مثل شیطانی نشون میدم که هیچوقت نبودی
I'm gonna blame you
تو رو مقصر جلوه میدم
For things that you don't do
مقصر بابت کار هایی که اصلا نکردی
Hating you's the only way it doesn't hurt
از تو متنفر بودن تنها کاری‌ـه که بهم آسیبی نمیزنه 
We weren't perfect but we came close
ما بی‌نقص و کامل نبودیم ، ولی به هم نزدیک شدیم
Until I put all of our pain under the microscope
تا اینکه من همه درد هامون رو گرفتم زیر میکروسکوپ
And I still can't face it
و هنوز هم نمیتونم باهاش روبرو بشم 
I'm still in love, for what it's worth
من هنوزم عاشقم ، عاشق چیزی که ارزش‌ـشو داره
Maybe hating you's the only way it doesn't hurt
شاید از تو متنفر بودن تنها چیزی‌ـه که درد نداره 
So I'm gonna hate you
پس من ازت متنفر می‌شم 
I'm gonna hate you
بهت تنفر می‌ورزم
Paint you like the villain that you never were
تو رو شیطانی نقاشی میکنم که هیچوقت نبودی
I'm gonna blame you
تقصیر ها رو میندازم گردن تو
For things that you don't do
تقصیر کارایی که اصلا نکردی
Hating you's the only way it doesn't hurt
از تو متنفر بودن تنها راهی‌ـه که کمتر بهم آسیب میزنه
Ooh-ooh-ooh-ooh
Ooh-ooh-ooh-ooh
Ooh-ooh-ooh-ooh
Ooh-ooh-ooh-ooh
It's not the truth
این درست نیست
It's not the cure
این راه درمان نیست
But hating you's the only way it doesn't hurt
ولی از تو متنفر بودن تنها کاری‌ـه که درد نداره

 

Download MP3 | 320kps