۱۶ مطلب توسط «مهدیه ^^» ثبت شده است

ATEEZ(에이티즈) - 'IT's You (여상, 산, 우영)' Official MV

موزیک ویدیو it's you از Ateez

+ زیرنویس فارسی اختصاصی

 • ۳
 • نظرات [ ۵ ]
  • مهدیه ^^
  • Saturday 13 April 24

  Slow motion - Jennie (Blackpink) feat. Matt champion

  متن و ترجمه اختصاصی آهنگ slow motion از Jennie و Matt champion

 • ۴
 • نظرات [ ۳ ]
  • مهدیه ^^
  • Tuesday 19 March 24

  𝕻𝖔𝖎𝖘𝖔𝖓𝖔𝖚𝖘 𝕾𝖚𝖇𝖘' 𝕸𝖆𝖘𝖙𝖊𝖗

  ₜₕₑ ₘₐₛₜₑᵣ ₐₙd ₜₕₑ ₚₒᵢₛₒₙₒᵤₛ ₚᵣᵢₙcₑₛₛ Wₑb

  Fᵢₙd Dₐᵣₖₙₑₛₛ ₒᵣ ₗᵢgₕₜₙᵢₙg

  Cₕₒₒₛₑ ₜₕₑ ₑₓcᵢₜₑₘₑₙₜ , ₗₒᵥₑ ₒᵣ ₚₑₐcₑ

  ₕₐᵥₑ Fₐₜₐₗ ₕₑₐᵣₜₛₜₒₚₚₑᵣ ₘₒₘₑₙₜₛ

  _ ₜₕₑ Gᵣₑₐₜ ₘₐₛₜₑᵣ

 • ۵
 • نظرات [ ۳ ]
  • مهدیه ^^
  • Sunday 17 March 24

  Hate you - jungkook - Golden Album

  متن و ترجمه اختصاصی آهنگ hate you از JK

 • ۳
 • نظرات [ ۳ ]
  • مهدیه ^^
  • Thursday 9 November 23

  Too Sad to Dance - Jungkook - Golden Album

  متن و ترجمه اختصاصی آهنگ way too sad to dance از JK

 • ۴
 • نظرات [ ۱ ]
  • مهدیه ^^
  • Sunday 5 November 23

  Closer to You - Jungkook - Golden Album

  متن و ترجمه اختصاصی آهنگ closer to you از JK

 • ۵
 • نظرات [ ۲ ]
  • مهدیه ^^
  • Saturday 4 November 23

  Please Don't Change (feat. DJ Snake) - Jungkook - GOLDEN

  متن و ترجمه اختصاصی آهنگ don't change از JK 

 • ۳
 • نظرات [ ۲ ]
  • مهدیه ^^
  • Saturday 4 November 23

  Jessi (제시) - 'Gum' MV

  موزیک ویدیو خفن Gum از Jessie

  + زیرنویس فارسی اختصاصی

 • ۴
 • نظرات [ ۳ ]
  • مهدیه ^^
  • Thursday 26 October 23

  HYO 효연 'Picture' MV

  موزیک ویدیو جذاب Picture از Hyoyeon

  + زیرنویس فارسی اختصاصی

 • ۵
 • نظرات [ ۴ ]
  • مهدیه ^^
  • Sunday 10 September 23

  페노메코 (PENOMECO) - 'BOLO (Feat. YDG)' MV

  موزیک ویدیو BOLO از Penomeco و YDG

  + زیرنویس فارسی اختصاصی

  مهدیه : این آهنگ رو گذاشتم چون خیلی ترند بودددد

 • ۵
 • نظرات [ ۶ ]
  • مهدیه ^^
  • Saturday 9 September 23
  𝑰'𝒎 𝒇𝒆𝒆𝒍𝒊𝒏𝒈 𝒇𝒓𝒆𝒂𝒄𝒋𝒚 , 𝒅𝒊𝒄𝒌𝒚
  𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓 𝒔𝒕𝒊𝒄𝒌𝒚 , 𝒊𝒄𝒌𝒚 , 𝒍𝒊𝒄𝒌𝒚
  𝑳𝒐𝒐𝒌 𝒂𝒕 𝒎𝒆 𝒈𝒐𝒕 𝒚𝒐𝒖 𝒔𝒕𝒐𝒄𝒌
  𝒎𝒂𝒌𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒇𝒂𝒍𝒍 𝒊𝒏 𝒍𝒐𝒗𝒆