همه لطفا درخواستی هاشونو اینجا بگن تا درست و دقیق متوجه بشم و هنگ نکنم ... آخه درخواستی ها زیاد شده و قاطی پاتی ...

:( با عرض پوزش به مدت بسته میشه ):