حضور جیمین در برنامه tonight show 

+ زیرنویس فارسی اختصاصی

Download video | 720p

زیرنویس فارسی اختصاصی

 
 

بعضی جاهاش زیرنویس نداشت و توس کمترین زمان و با گوشی زمانبندی کردم و معذرت می‌خوام اگه بد شده :)))