اجرا فوق خفن Monster از دخترای خفن R U Next

+زيرنويس فارسي اختصاصي

download video|1080

زيرنويس فارسي اختصاصي

-به یاد جیوو که تو تمام اجراهاش مث این اجرا درخشید ولی فنای کره ای عوضی چون 22 سالشه و زیاده بنظرشون نذاشتن دبیو کنه و دخترم جیمین که لیاقت دبیو رو بیشتر از هر کسی داشت:)))) خلاصه که من ریدم تو سلیقشون که همش زیبایی و سن ملاکه! نه استعداد!!!!!