یه آهنگ رو میخوام ساب بزنم .. هم دخترای پرپل کیس کاورش کردن ، هم جسی 

بنظرتون کدوم رو بزارم؟